Utbildningar

Rörmärkning

​​​​​​​Tiseko utbildar er personal om rörmärkning enligt SS741.

Fortlöpande tillsyn

Tiseko erbjuder utbildning för dina arbetstagare inom FLT -Fortlöpande tillsyn enligt Användning och kontroll av tryckbärande anordningar 2017:3.

Tillverkning, reparation & ändring