Nyheter


ISO9001 - Arbetet är påbörjat!


Under året har vi målet att certifiera oss mot ISO9001. Vi strävar ständigt efter att förbättra oss och samtidigt hålla en hög kvalitet mot våra kunder. Därför känns ISO9001 som en självklarhet för oss. Vi tar hjälp av Rickard Jansson, Mekdok, som är expert inom området.
2022-02-22

Praktiserande arbetsmiljöingejör

Från vecka 9 har vi periodvis en praktiserande arbetsmiljöingejör med oss ut till våra kunder. Tanken är att hen ska titta på våran arbetsmiljö och hjälpa oss bli bättre samtidigt som hen får en kunskap och inblick i verksamheter där vi är och arbetar, samt praktisera olika typer av mätningar mm. Både MYH och Tiseko har försäkringar som täcker den studerande mot olycksfall och ansvar.

​​​​​​​2022-02-22