Noggrannhet och kontinuitet oberoende av kund

Vi utför tillsyn, både enstaka uppdrag och fortlöpande. Med vår nästan nitiska noggrannhet garanteras du att allt som inte stämmer till hundra procent upptäcks. Vi följer föreskriften 2017:3, utför alla visuella kontroller som hör till tillsynen och kan bistå med övriga kontroller för processindustrier.
När vi på Tiseko anlitas för tillsyn gör vi allt omkringliggande som rörstöd, kontrollerar armatur, instrumentering, pumpar och allt som rör tryckbärande anordningar. Vi ser till att det inte är några problem med gångvägar och att städningen är tillräckligt väl utförd. Det är av yttersta vikt att till exempel utrymningsvägar inte har några hinder så att det inte blir farligt om personal ska ta sig ut.

Vi har lång och relevant erfarenhet av processindustrin, både inom drift och besiktning, vilket gör att vi förstår hur respektive avdelning fungerar. Det förbättrar arbetet vi utför och våra tillvägagångssätt. 

Bedömning och anmärkningar

Det viktigaste för oss är noggrannheten. Oavsett vilket företag vi bedömer går vi efter vår egenframtagna process, så att varje bedömning görs likvärdigt. Allt som inte stämmer kommer vi att se och anmärka på så att ni får ta ett beslut kring åtgärd. Vi reviderar flödesscheman och ser att allt stämmer kring rörmärkning, alltid enligt en SSG- och SS-standard.
 
Att upprätthålla en säker och god arbetsmiljö ligger oss nära hjärtat. Därför kan ni lita på att vi alltid gör varje tillsynsrond till hundra procent.

Kontaktuppgifter


Skomakargatan 15B KV
Gävle

Niclas Bendrik 
076-026 8015
​​​​​​​niclas@tiseko.se