Märkning

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/skyltar/#9